Begrotingsakkoord 2014

Bron: www.volkskrant.nl van 13 oktober 2013

 

Het kabinet, coalitiepartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP sloten vrijdag een akkoord over de begroting van 2014. Lees hier de hoofdpunten van het akkoord.

Maatregelen die geld kosten:
Heffingskorting toch niet inkomensafhankelijk: 480 miljoen in 2015 (een wens van D66).
Onderwijskwaliteitsverbetering: 650 miljoen (D66).
Verlagen inkomstenbelasting: 1,5 miljard (D66).
Zelfstandigenaftrek blijft gelijk: 300 miljoen (D66).
Openhouden kazernes: 50 miljoen (ChristenUnie).
Meer voor defensie: 90 miljoen (SGP).
Compensatie militairen voor vereenvoudiging loonstrookje: 50 miljoen (SGP).
Tegemoetkoming voor ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG): 4 miljoen (SGP).
Schoolboeken blijven gratis, overheidsbijdrage blijft 300 euro: 250 miljoen (CU).
Ongedaan maken bezuinigingen op kinderbijslag: 560 miljoen structureel (CU/SGP).
Ongedaan maken bezuiniging op Algemene Nabestaandenwet: 74 miljoen structureel (CU).
Minder bezuinigen op inlichtingendienst AIVD: 10 miljoen (D66).
Minder bezuinigen op mantelzorg: 11 miljoen (SGP).
Verlenging lagere btw op verbouwingen: 200 miljoen.
Verzachting bezuiniging publieke omroep: 50 miljoen

Waar wordt geld vandaan gehaald?
Fiscaal stimuleren vrijmaken vermogen: 1 miljard.
Extra bezuinigen op ministeries: 480 miljoen.
Aanschafbelasting voor auto’s omhoog: 200 miljoen.
Geen lagere motorrijtuigenbelasting: 250 miljoen.
Hogere belasting op leidingwater: 205 miljoen.
Afzien van subsidies voor bedrijven: 500 miljoen.
Verder bezuinigen op geneesmiddelen: 75 miljoen.
Geen ‘doorwerkbonus’ voor nieuwe gevallen tussen de 61 en 64 jaar: 200 miljoen.
Herinvoering afvalstoffenheffing: 25 miljoen.
Verlaging loon aanmerkelijkbelanghouder (in belastingbox 2): 150 miljoen.
Aanpakken schijnconstructies: 100 miljoen.
Herinvoering afvalstoffenheffing: 25 miljoen.

Maatregelen die op korte termijn weinig geld opleveren:
Ontslagrecht al in juli 2015 versoepelen in plaats van per 1 januari 2016.
Het zekerder maken van flexibele arbeid in juli 2015 in plaats van januari 2016.
Ingaande 2015, in plaats van 2016, moet een werkloze passende arbeid onder zijn niveau accepteren.
Bedrijven worden eerder verplicht 5 procent van hun personeel uit arbeidsgehandicapten te laten bestaan.

De tuin

Een hoge piep, het sleuteltje omdraaien en dan komt de graafmachine brullend tot leven.
Tomas vind het prachtige. Een heuse minigraafmachine van 1000 kilo in de tuin. Aan iedereen die langskomt wil hij dat ze mee komen om het ding van dichtbij te zien.
De reden dat het ding aan het werk moet is het nieuwe stukje tuin dat we er sinds enkele maanden bij huren. Achter de speeltuin naast het huis lag een stukje braagliggend terrein, volledig overwoekerd en bezaaid met vuilnis.
Een gesprek of wat met de gemeente later en we hadden een contract in huis waarin we overeen komen dat we het stukje voor weinig mogen huren met als doel het stallen van de motor. Er is grond genoeg dus we kunnen ook nog een mooie tuin aanleggen. Maar dan moet er eerst een en ander gebeuren. Vandaar de graafmachine.

Allereerst moesten er enkele boompjes worden neergehaald en bosjes worden verwijderd. De klimop moest worden teruggesnoeid en afval worden geraapt. Nu zijn dan de boomwortels van de inmiddels verwijderde bosjes aan de beurt.
Na 4 uur graven hebben we 2 enorme kuilen van minstens 3 kubieke meter. Nog 4 uur later en de hele tuin is aan de kant. De graafmachine kan weer terug naar de verhuur.
Nu alleen nog met Frea eens worden over de inrichting van de grond. Wordt vervolgd 🙂