eindelijk gitaarles

Ik had me al lang voorgenomen om eindelijk eens gitaarles te nemen. Dat gepingel wat ik zelf probeer schiet niet op. Frea was hoogst verbaasd dat ik hier nog tijd voor kon vrijmaken. Tijdens een gesprek heb ik aangegeven dat ik niet meer elke dinsdag en donderdag naar school wil. We zijn het laatste semester ook regelmatig niet gegaan en toch lukt het prima. Voor het laatste tentamen (een mondeling AVR gesprek) had ik een 7.
Over school gesproken. Frea had het de laatste tijd erg moeilijk met school. Het is denk ik ook een beetje ontevredenheid over haar werk. In elk geval had ze er geen zin meer in. Het leuke is dat ze hier dan eerst met mij overleg over pleegt, dan met haar vader en vervolgens haar plan trekt. Uitendelijk gaven haar vader en ik dezelfde argumenten. Dus ze heeft besloten om toch door te gaan. Gelukkig maar, want we zijn op de helft qua opleiding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.